Disputationer

Disputation Martin Kraepelien

This page in English
2019-01-1809:15 9Q Månen, Alfred Nobels Allé 8Campus Flemingsberg

Titel:
Individually tailored internet-based treatment for depression and comorbid conditions

Huvudhandledare:
Professor Viktor Kaldo, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet och Institutionen för psykologi, Linnéuniversitetet

Bihandledare:
Docent Robert Johansson, Psykologiska institutionen, Stockholms Universitet

Professor Nils Lindefors, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Professor Per Svenningsson, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Opponent:
Professor Heleen Riper, Department of Clinical, Neuro- & Developmental Psychology, Vrije Universiteit Amsterdam

Betygsnämnd:
Universitetslektor Ida Flink, Centrum för hälso- och medicinsk psykologi (CHAMP), Örebro Universitet

Professor Idor Svensson, Institutionen för psykologi, Linnéuniversitetet

Professor Bo Melin, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Contact person: Martin Kraepelien