Disputationer

Disputation Maria Lantz

2017-05-0509:00 R63Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Titel: 
Aspects of Migraine and Patent Foramen Ovale in Ischemic Stroke

Opponent:
Simona Sacco, Associate Professor, Università degli Studi dell'Aquila, Department of Life, Health and Environmental Sciences

Betygsnämnd:
Katharina Laurell, Docent, Umeå Universitet, Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap

Per-Olof Hansson, Docent, Göteborgs Universitet, Institutionen för Medicin

Magnus Kaijser, Docent, Karolinska Institutet, Institutionen för Medicin

Huvudhandledare:
Christina Sjöstrand, Docent, Karolinska Institutet, Institutionen för Klinisk Neurovetenskap

Bihandledare:
Konstantinos Kostulas, Med. Dr., Karolinska Institutet, Institutionen för Klinisk Neurovetenskap

Elisabet Waldenlind, Docent, Karolinska Institutet, Institutionen för Klinisk Neurovetenskap

Magnus Settergren, Docent, Karolinska Institutet, Institutionen för Medicin

Karin Wirdefeldt, Docent, Karolinska Institutet, Institutionen för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik (MEB)

Contact person: Maria Lantz
Klinisk neurovetenskap