Disputationer

Disputation Maria Beckman

This page in English
2018-09-2113:00 Rockefeller, Nobels väg 11Campus SolnaSektionen för psykologi CNS

Titel:
Dissemination of Motivational Interviewing: The Role of Workshop Training and Subsequent Supervision in the Development of Competence in Clinical Practice

Huvudhandledare: 
Professor Ata Ghaderi, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap

Bihandledare:
Lars Forsberg

Margarita Diez

Opponent: 
Professor Steve Martino, Yale University

Betygsnämnd: 
Professor Ulrica von Thiele Schwarz, Karolinska Institutet & Mälardalens Högskola

Docent Knut Sundell, Socialstyrelsen & Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

Docent Anette Søgaard Nielsen, Syddansk Universitet

Contact person: Maria Beckman