Disputationer

Disputation: Lisa Mather

This page in English
2017-12-1509:30 Samuelsson-salen, Tomtebodavägen 6Campus Solna

Titel:

Burnout and sick leave due to mental disorders: heritability, comorbidity, risk factors and adverse outcomes

Huvudhandledare:

Docent Pia Svedberg, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Avdelningen för försäkringsmedicin

Bihandledare:

Docent Victoria Blom, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Avdelningen för försäkringsmedicin

Docent Gunnar Bergström, Karolinska Institutet, Institutet för miljömedicin, Interventions- och implementeringsforskning

Opponent:

Seniorforskare Ragnhild E. Örstavik, Norwegian Institute of Public Health, Department of Ageing

Betygsnämnd:

Professor emeritus Ulf Lundberg, Stockholms universitet, Psykologiska institutionen, Avdelningen för biologisk psykologi

Professor emerita Eva Vingård, Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper, Arbets- och miljömedicin

Docent Patrik Magnusson, Karolinska Institutet, institutionen för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik

Contact person: Katarina Lönnqvist
Försäkringsmedicin