Disputationer

Disputation Lina Martinsson

2016-02-1909:00 Föreläsningssalen 221, Alfred Nobels allé 12Campus Flemingsberg

Titel: Biology of Lithium Response in Bipolar disorder – Genetic mechanisms and Telomeres

Huvudhandledare: PhD Lena Backlund, Karolinska Institutet, Institutionen för Molekylär Medicin och Kirurgi

Bihandledare:

Docent Catharina LavebrattKarolinska Institutet, Institutionen för Molekylär Medicin och Kirurgi

Professor Martin Schalling ,Karolinska Institutet, Institutionen för Molekylär Medicin och Kirurgi

Fakultetsopponent: Professor Ketil Ødegaard, Universitetet i Bergen, Norge, Department of Clinical Medicine

Betygsnämnd:

Professor Christina Dalman, Karolinska Institutet, Institutionen för Folkhälsovetenskap

Professor Catharina Larsson, Karolinska Institutet, Institutionen för Molekylär Medicin och Kirurgi 

Professor Lisa Ekselius, Uppsala Universitet, Institutionen för Neurovetenskap

Contact person: Lina Martinsson
Klinisk neurovetenskap