Disputationer

Disputation Karin Collste

2017-05-1909:00 Leksellsalen, EugeniahemmetKarolinska Universitetssjukhuset, Solna

Titel:
PET studies on the immune cell marker TSPO in first episode psychosis patients

Fakultetsopponent:
Professor Jarmo Hietala, University of Turku, Department of Psychiatry

Betygsnämnd:
Docent Håkan Karlsson, Karolinska Institutet, Institutionen för neurovetenskap

Docent Janet Cunningham, Uppsala Universitet, Institutionen för neurovetenskap, Divisionen för psykiatri.

Professor Mark Lubberink, Uppsala Universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Divisionen för radiologi

Huvudhandledare:
Docent Simon Cervenka, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap

Bihandledare:
Professor Lars Farde, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap

Docent Lena Flyckt, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap

MSc PhD Anton Forsberg, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap

Contact person: Karin Collste
Klinisk neurovetenskap