Disputationer

Disputation Jonatan Hedlund

This page in English
2018-06-0509:30 föreläsningssal 9Q Månen, Alfred Nobels Allé 8, HuddingeKarolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Titel:
Child and Adult Homicide in Sweden: Epidemiological and Forensic Features

Huvudhandledare:
Ph.D. Joakim Sturup, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Centrum för psykiatriforskning

Bihandledare:
Professor Johan Ahlner, Linköpings Universitet,  Institutionen för medicin och hälsa, avdelningen för läkemedelsforskning

Professor Marianne Kristiansson, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Centrum för psykiatriforskning

Ph.D. Thomas Masterman, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Centrum för psykiatriforskning

Opponent:
Docent Peter Andiné, Göteborgs Universitet, Centrum för etik, juridik och mental hälsa

Betygsnämnd:
Professor Christina Dalman, Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap, Folkhälsoepidemiologi

Professor Bo Runeson, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Centrum för psykiatriforskning

Professor Marie Torstensson Levander, Malmö Universitet, Fakulteten för hälsa och samhälle, Institutionen för Kriminologi

Contact person: Jonatan Hedlund