Disputationer

Disputation Johan Bjureberg

This page in English
2018-04-2009:00 Hillarpsalen, Retzius väg 8Campus Solna

Titel:
Nonsuicidal self-injury and emotion regulation : clinical correlates and novel treatments

Huvudhandledare:
Docent Brjánn Ljótsson, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bihandledare:
Professor Clara Gumpert, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Docent Erik Hedman-Lagerlöf, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Professor Jussi Jokinen, Institutionen för klinisk vetenskap, Umeå universitet

Opponent:
Professor Joan Asarnow, UCLA, USA

Betygsnämnd:
Docent Mia Ramklint, Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet

Professor Per Lindberg, Institutionen för psykologi, Uppsala universitet

Docent Cecilia Mattisson, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet

Ordförande:
Dr Nitya Jayaram-Lindström, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Contact person: Johan Bjureberg