Disputationer

Disputation Fredrik Livheim

This page in English
2019-02-1509:00 90-salen, plan 6 Norra Stationsgatan 69, 113 64 StockholmAnnan

Titel:
ACT Treatment for Youth – A Contextual Behavioral Approach

Huvudhandledare:
Docent Anders Tengström, Karolinska Institutet

Bihandledare:
Professor JoAnne Dahl, Psykologiska institutionen, Uppsala Universitet

Professor Gerhard Andersson, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings Universitet

Opponent:
Docent Sven Bremberg, Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet

Betygsnämnd:
Docent Lene Lindberg, Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet

Professor Petra Lindfors, Psykologiska institutionen, Stockholms Universitet

Professor Bo Melin, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Contact person: Fredrik Livheim