Disputationer

Disputation Erland Axelsson

This page in English
2018-11-3009:00 Hörsalen, Gustavsbergs vårdcentral, Odelbergs väg 19D, 134 40 GustavsbergAnnan

Titel:
Severe health anxiety: Novel approaches to diagnosis and psychological treatment

Huvudhandledare:
Docent Erik Hedman-Lagerlöf, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bihandledare:
Docent Brjánn Ljótsson, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Dr. Erik Andersson, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Opponent:
Professor Heather Hadjistavropoulos, Department of Psychology, University of Regina

Betygsnämnd:
Docent Markus Jansson-Fröjmark, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Professor Per Lindberg, Institutionen för psykologi, Uppsala universitet

Professor Lena Nilsson-Wikmar, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, Karolinska Institutet

Ordförande:
Professor Bo Melin, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Contact person: Erland Axelsson