Disputationer

Disputation Dan Wetterborg

This page in English
2018-06-1510:00 Sal Gustav Retzius, Berzelius väg 3, SolnaCampus Solna

Titel:
Men with borderline personality disorder and antisocial behavior: clinical characteristics, developmental perspectives and interventions.

Huvudhandledare:   
Docent Pia Enebrink, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bihandledare:
Professor Gerhard Andersson, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings Universitet

Professor Alan Fruzzetti, McLean Hospital and Department of Psychiatry, Harvard Medical School

Opponent:
Professor Ueli Kramer, Institute of Psychotherapy and General Psychiatry Department of Psychiatry, University of Lausanne

Betygsnämnd:
Professor Agneta Öjehagen, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds Universitet

Docent Richard Bränström, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Docent Daiva Daukantaité, Institutionen för psykologi, Lunds Universitet

Contact person: Dan Wetterborg