Disputationer

Disputation Cecilia Ljungblad

2015-03-0909:00 Hillarpsalen, Rezius väg 8Campus Solna

Titel: Workplace health promotion and employee health in municipal social care organizations

Handledare:

Professor Lotta Dellve, Kungliga Tekniska högskolan (huvudhandledare)

Professor Kristina Alexanderson, Karolinska Institutet

Professor Ingemar Åkerlind, Mälardalens högskola

Opponent:

Docent Maria Engström, Högskolan i Gävle

Betygsnämnd:

Professor Magnus Sverke, Stockholms universitet

Docent Henna Hasson, Karolinska Institutet

Professor Steffen Torp, Vestfold University College, Norge

FörsäkringsmedicinKlinisk neurovetenskap