Disputationer

Disputation Camilla Wiwe Lipsker

This page in English
2019-03-1309:30 Torsten N Wiesel, J3:04, Eugeniavägen 3Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Titel:
Children and adolescents with chronic pain: parental factors, functioning, and neurodevelopmental comorbidity

Huvudhandledare:
Rikard K. Wicksell Ph.D. Docent, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bihandledare:

Sven Bölte Ph.D. professor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet

Tatja Hirvikoski Ph.D. Docent, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet

Mats Lekander Ph.D. Professor, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet och Stressforskningsinstitutet,  Stockholms Universitet

Linda Holmström Ph.D., Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet

Opponent:
Lynn Walker Ph.D., Professor, Department of Pediatrics and Department of Psychology and Human Development, Vanderbilt University 

Betygsnämnd:
Gustaf Ljungman, M.D. Ph.D. Professor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala Universitet

Maria Tillfors, Ph.D. Professor, Institutionen för sociala och psykologiska studier, Karlstads Universitet

Lilianne Eninger, Ph.D. Docent, Psykologiska institutionen, Stockholms Universitet

Contact person: Camilla Wiwe Lipsker