Disputationer

Disputation Camilla Jalling

This page in English
2017-12-1813:00 Atrium-salen, Nobles väg 12BCampus Solna

Titel:
Prevention and prediction of adolescent problem behavior

Huvudhandledare:
Andreas Birgegård

Bihandledare:
Tobias Elgán

Opponent:
Ann-Charlotte Smedler, Stockholms universitet

Betygsnämnd:
Agneta Öjehagen, Lunds universitet

Knut Sundell, Karolinska Institutet

Bo Vinnerljung, Stockholms universitet

 

Observera att disputationen sker på svenska.

Contact person: Camilla Jalling