Disputationer

Disputation Björn Lindström

2014-08-2910:00 Rockefeller, Nobels väg 11Campus Solna

Titel: Socially Dependent Avoidance Learning: Mechanisms of Adaptive Behavior

Huvudhandledare: 

Dr Andreas Olsson, Sektionen för Psykologi, Institutionen för Klinisk Neurovetenskap,  Karolinska Institutet

Handledare:

Professor Arne Öhman, Sektionen för Psykologi, Institutionen för Klinisk Neurovetenskap,  Karolinska Institutet

Opponent:

Professor Philippe Tobler, University of Zurich

Betygsnämnd: 

Professor Gustaf Gredebäck,  Institutionen för Psykologi,Uppsala Univesitet,

Professor Agneta HerlitzSektionen för Psykologi, Institutionen för Klinisk Neurovetenskap,  Karolinska Institutet

Docent Pontus Strimling, Institutet för Framtisstudier

Contact person: Björn Lindström
Klinisk neurovetenskap