Disputationer

Disputation Axel Haglund

2015-11-0610:00 Föreläsningssalen, S:t Görans Sjukhus, Vårdvägen 3, 112 81 StockholmAnnan

Titel: Suicidal Behaviour in Three High-Risk Populations - Epidemiological and Clinical Cohort Studies

Huvudhandledare: Professor Bo Runeson, Karolinska Institutet

Bihandledare:  Professor Jussi Jokinen, Umeå Universitet

Fakultetsopponent: Professor Emeritus Øivind Ekeberg, Oslo Universitet

Betygsnämnd:

Professor Agneta Öjehagen, Lunds Universitet
Docent Fotis Papadopoulos, Uppsala Universitet
Docent Anders C Håkansson, Lunds Universitet

Klinisk neurovetenskap