Disputationer

Disputation Anna Finnes

This page in English
2018-05-1810:00 sal Farmakologi, Nanna Svartz väg 2Campus Solna

Titel:
Return to work: Methods for promoting health and productivity in employees on sickness absence.

Huvudhandledare:
Docent Pia Enebrink, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap

Bihandledare:
Professor Ata Ghaderi, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap

Professor Joanne Dahl, Uppsala Universitet, Institutionen för psykologi

PhD Anna Nager, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle

Opponent:
Professor Petra Lindfors, Stockholms Universitet, Psykologiska Institutionen

Betygsnämnd:
Professor Lars-Åke Levin, Linköpings Universitet, Institutionen för medicin och hälsa

Professor Susanna Toivanen, Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd

Docent Rikard Wicksell, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap

Contact person: Anna Finnes