Jerker Hettas forskargrupp

This page in English

Socialpsykiatri

Inom socialpsykiatri forskas kring samhälleliga faktorers betydelse för att utveckla psykisk sjukdom. Till grund för denna forskning ligger ofta stora epidemiologiska studier för att samla kunskap om hur sociala omständigheter påverkar den psykiska hälsan. Ökad stress, utmattning och bristande sömn, i kombination med individuell sårbarhet, finns ofta med i bilden vid psykisk sjukdom. Jerker Hetta har under många år forskat kring sömn och dess koppling till bland annat depression.

Forskningsprojekt

  • Sömnstörningar narkolepsi, sömnapnésyndrom och parasomnier och sömnbesvär hos barn
  • Farmakologiska och icke-farmakologiska behandlingsmetoder
  • Epidemiologi

Utvalda publikationer

Sense of coherence and suicidality in suicide attempters: a prospective study.
Sjöström N, Hetta J, Waern M
J Psychiatr Ment Health Nurs 2012 Feb;19(1):62-9

Does the Suicide Assessment Scale predict risk of repetition? A prospective study of suicide attempters at a hospital emergency department.
Waern M, Sjöström N, Marlow T, Hetta J
Eur. Psychiatry 2010 Nov;25(7):421-6

Persistent nightmares are associated with repeat suicide attempt: a prospective study.
Sjöström N, Hetta J, Waern M
Psychiatry Res 2009 Dec;170(2-3):208-11

Identifying predictors for good lithium response - a retrospective analysis of 100 patients with bipolar disorder using a life-charting method.
Backlund L, Ehnvall A, Hetta J, Isacsson G, Agren H
Eur. Psychiatry 2009 Apr;24(3):171-7

Is usage of hypnotics associated with mortality?
Mallon L, Broman J, Hetta J
Sleep Med. 2009 Mar;10(3):279-86

Gruppmedlemmar

Klinisk neurovetenskapPsykiatri