Skip to main content

Hjärnavbildning

Forskningen inom programområdet Hjärnavbildning/PET om hjärnavbildning inbegriper ett flertal olika avbildningstekniker såsom; PET, MR och fMRI. Dessa tekniker tillämpas på ett flertal olika patientgrupper, bland annat patienter med; psykos, ADHD, autism och Parkinson.

PET

PET står för "Positron Emission Tomography" och är en undersökningsmetod som visar den kemiska ämnesomsättningen och funktionen i organ eller i vävnadselement. Möjligheten att överlagra bilden s.k. bildfusion mellan MR-bild och PET-bild gör att man både får anatomisk lägesinformation och information om själva ämnesomsättningen.

PET-metoden

Med PET-metoden kan skillnader ses i vävnadens ämnesomsättning, funktion och cirkulation. Diagnoser kan ställas tidigare än med andra metoder som DT och MR. PET-metoden visar spridningen av maligna tumörer och metastaser. Till exempel Epilepsi som inte kan behandlas med läkemedel kan istället behandlas kirurgiskt.

PET-undersökningen

PET-undersökningen kan ganska precist avgränsa regionen som ska behandlas. Under en PET-undersökning kan områden som de parietala och temporala lobernas ämnesomsättning studeras exempelvis vid Alzheimers. PET-undersökningen kan avbilda blockerade eller förträngda kärl. Metoden kan visa på områden med t ex förhöjt eller onormalt blodflöde.