Skip to main content

Hallå där, Ragnar Seton!

Hallå där, Ragnar Seton, forskningsingenjör på sektionen för ögon och syn, som utvecklar ett program som ska automatisera och utföra större delarna av analysarbetet av ögonrörelsedata.

Vad arbetar du med?

En bild på Ragnar Saton.- Hittills har jag i huvudsak arbetat med dataanalys och mätteknik. För just ögonrörelsedata överlappar områdena en hel del och påminner mycket om mer klassisk signalanalys. Rent praktiskt håller jag på att utveckla en programvara, MBC Studio, som initialt ska automatisera processen att gå från rå "ögonrörelsesignal" till klassificerade ögonrörelser med väldefinierade egenskaper och mätosäkerheter och -fel. Planen är att även implementera områdesspecifik analys- och automationsfunktionalitet och på så sätt få ett verktyg inte bara för forskning, utan som kan användas inom både undervisning och klinisk verksamhet.

Vad hoppas du att ditt arbete ska resultera i?

- Kortsiktigt vill jag bidra till ännu högre kvalitet på forskningen här vid Marianne Bernadotte Centrum (MBC). I det längre perspektivet skulle jag gärna vilja vara med att utveckla billigare och mer lättillgängliga (portabla) diagnostiska verktyg.

Vem är du och vad har du gjort innan du kom till KI?

- Jag har läst fysik vid Umeå Universitet. Under studierna drev jag även en enskild firma där jag utvecklade program för motion tracking. Innan det arbetade jag under flera år som mark- och gruvarbetare.

Vilka är dina drivkrafter, vad sporrar dig i ditt arbete?

- Att lära mig, och upptäcka, nya saker.