Hallå där, Andrea Strandberg!

Doktorand vid Avdelningen för ögon och syn, forskargrupp Pansell som ska ta reda på hur de processer som gör det möjligt för personer att förstå och tolka sin omgivning kan förstås genom ögats rörelsemönster.

Vad handlar ditt avhandlingsarbete om?

- Mitt avhandlingsarbete handlar om hur kognitiva processer avspeglas i ögats rörelser. Jag kommer bland annat att titta på ögonrörelser under textläsning hos personer med och utan dyslexi genom så kallad eye tracking. Eye tracking är en intressant metod som gör det möjligt att följa läsarens blickbeteende, vilket ger en mycket detaljerad bild av hur personen tar in kunskap visuellt. Och genom att analysera dessa rörelsemönster får vi en unik inblick i de kognitiva processer som styr läsningen och inlärningen.

Vem är du och hur hamnade du på KI?

- Jag är intresserad av språk och psykologi, och gick logopedprogrammet på KI. Jag kände ganska tidigt under grundutbildningen att jag lockades av att jobba med forskning. I samband med att jag skrev mitt examensarbete fick jag möjlighet att arbeta som forskningsassistent på Marianne Bernadotte Centrum, och kunde så småningom söka en doktorandtjänst där.

Varför behövs forskning om dyslexi?

- Forskning om läsning och lässvårigheter behövs för att fler ska kunna upptäckas tidigare än vad som görs idag och på så sätt få adekvat hjälp och rätt stöd i tid.

Andrea Strandberg

Doktorand-L
Pansell
K8 Klinisk neurovetenskap