Forskarutbildning på CNS

This page in English

 

 

OBS! This page is under construction.

Please visit Doctoral Training at CNS

 

 

 

Generell information om forskarutbildning vid Karolinska Institutet

Grönt Ljus - Ansökan för godkännande av forskarutbildningsmiljö

CNS123 har nu döpts om till Grönt Ljus då detta system har införts på samtliga institutioner inom KI. Bedömningen görs av huvudhandledarens lämplighet som handledare; tidigare track-record och tid att handleda en doktorand, samt av de finansiella resurserna. Ett grönt ljus-beslut fattas av prefekt, studierektor, avdelningschef och administrativ chef på institutionen. Signera ansökan och skicka originalet till Kseniya Hartvigsson, forskarutbilningsadministratör som tar hand om processen.

Mer information om grönt ljus

Halvtidskontroll

Generell information

Disputation

Terminer för disputation eller licentiatseminarium

Generell information finns på medarbetarportalen.

Utgifterna för opponentens arvode (10 000 + lkp) och eventuellt hotellrum, betygsnämndens förtäring och tryckning av avhandling bekostas av handledaren.

Administrativt stöd för forskarutbildningskurser

Den här informationen avser forskarutbildningskurser som  beslutats av kurs- och programkommittéer eller av forskarutbildningsstyrelsen och tilldelats kursledare inom vår institution. Institutionens forskarskolor är bemannade med egna administratörer.

Kurswebbplats i PingPong

För att skapa ny kurswebbplats i PingPong kontaktas någon av institutionens kurswebbsadministratörer vars support i första hand fördelas enligt följande:
Jessica Granskog: Sektionen för Psykologi, Sektionen för Försäkringsmedicin
Jaana Johansson: Sektionen för Ögon och Syn
Pernilla Juth: Kompetenscentrum för Psykoterapi
Mia Pettersson: CPF (övr), Sektionen för Neurologi

Klinisk neurovetenskap