Forskargruppsledare inom ögon och syn

Forskargruppsledare Forskningsområde  
Universitetslektor

Rune Brautaset

Telefon: 08-672 38 40
Enhet: Ögon och syn Brautaset
E-post: Rune.Brautaset@ki.se
Fysiologisk optik
Professor, adjungerad

Maria Kugelberg

Enhet: Ögon och syn Kugelberg
E-post: Maria.Kugelberg@ki.se
Katarakt
Professor/överläkare

Stefan Seregard

Telefon: 08-672 33 75
Enhet: Ögon och syn Seregard/Kvanta
E-post: stefan.seregard@ki.se
Retina, ögononkologi
Professor, adjungerad

Anders Kvanta

Enhet: Ögon och syn Seregard/Kvanta
E-post: Anders.Kvanta@ki.se
Retina, ögononkologi
Forskargruppsledare

Per Montan

Enhet: Ögon och syn Montan
E-post: per.montan@ki.se
Sjukdomar i ögats främre delar
Professor/överläkare

Jan Ygge

Telefon: 070-710 90 82
Enhet: Ögon och syn Pansell
E-post: Jan.Ygge@ki.se
Ögonrörelse