Därför ska du läsa till ögonsjuksköterska - kursansvarig Monica Olsson berättar

Med en specialistutbildning inom oftalmologi är du expert på ögonsjukvård och kan självständigt ta hand om och vårda patienter med medicinska och kirurgiska ögonsjukdomar. Behovet av ögonsjuksköterskor är stort, och yrket kommer att både utvecklas och breddas i framtiden. Det säger Monica Olsson, ansvarig för uppdragsutbildningen.

Vad gör en ögonsjuksköterska?

- En ögonsjuksköterska tar hand om och behandlar patienter som har olika typer av problem eller besvär med ögonen eller synen. I arbetet ingår att genomföra ögonundersökningar, i vilket det ingår att ta ögontryck, utföra en synundersökning, att ge ögondroppar och utföra olika typer av tester för bedömning av synförmåga. En stor del av jobbet innebär att utbilda patienter om hur olika sjukdomar och skador också påverkar eller orsakar problem eller sjukdomar i ögonen. De utför också pre-operativa bedömningar, assisterar under operationen och tar hand om den efterföljande vården av patienten.

- Arbetet är kvalificerat och självständigt och innebär stort egenansvar samtidigt som det kräver förmåga att samarbete med andra professioner.

Vad syftar utbildningen till och vad lär sig studenten?

- Utbildningen syftar till att ge sjuksköterskor fördjupad kunskap inom ögonsjukvård. Det innebär detaljerad kunskap om ögonsjukdomar och om farmakologi relaterade till ögon. Efter utbildningen förväntas studenten självständigt och kritiskt kunna använda sina kunskaper, och bidra till att utveckla omvårdnaden, inom ögonsjukvården.

Kan du sammanfatta innehållet i utbildningen (de olika momenten)?

- Kursen är uppdelad i sju moment där teori varvas med praktik genom hela utbildningen för maximal inlärning. Det första momentet ger grundläggande kunskaper om ögat och synfunktion och följs av undersökningsmetoder, ögonkirurgi och ögonvård. Det sista momentet är en fördjupningskurs där studenten väljer en inriktning som de är intresserade av att fördjupa sina kunskaper inom.

Vad krävs för att få läsa utbildningen?

- Det krävs en sjuksköterskeexamen omfattande minst 120 h. Därutöver krävs godkända kunskaper i svenska A och engelska B.

Varför ska man söka utbildningen?

- Du som är intresserad av att fördjupa dina kunskaper inom ögonområdet och uppskattar ett kvalificerat, självständigt arbete med mycket egenansvar samt värdesätter att arbeta i tvärprofessionella team ska definitivt söka oftalmologi för sjuksköterskor.

Vad kan man arbeta med efter avslutad utbildning?

- Du kan arbeta på ögonmottagning, operations- eller vårdavdelning på ett sjukhus eller på en privat mottagning. Ögonsjukvården är en spännande specialitet med många utvecklingsmöjligheter inom olika områden

Hur kommer yrket att utvecklas i framtiden?

- Ögonsjukvården är en specialitet under starkt teknisk och medicinsk utveckling. Vi kommer till exempel inom en snar framtid att kunna behandla ögonsjukdomar som vi tidigare inte har haft möjlighet att ta hand om. I ett större perspektiv kommer omvårdnad ha en nyckelroll i framtiden, och för att vi ska kunna ge kvalitativ vård är en förutsättning att vi utvecklar våra samarbetsformer mellan de olika professionerna inom ögon men också utanför vårt område.

Hur ser arbetsmarkanden ut för ögonsjuksköterskor?

- Arbetsmarknaden för ögonsjuksköterskor ser bra ut, och efterfrågan på specialutbildade sjuksköterskor ökar. Vissa ögonsjukdomar, till exempel katarakt och glaukom, är mer utbredd hos en äldre befolkning. Det innebär att efterfrågan på oftalmologiska tjänster i allmänhet ökar, vilket i sin tur ökar efterfrågan på sjuksköterskor med oftalmologiska specialistkunskaper.

Kort om Monica

Namn: Monica Olsson

Roll och funktion: Ortoptist, ansvarig för oftalmologi för sjuksköterskor och forskare.

Att undervisa på KI: Jag träffar studenter som är kunniga och nyfikna på att lära nytt och omsätta det i praktiken. För mig som kursansvarig är det mycket engagerande och givande.

Kontaktuppgifter