Basal ögonrörelseforskning

Inom forskningsprojekt basal ögonrörelseutveckling är vi intresserade av att bättre förstå hur synsystemet fungerar hos friska personer med normal synutveckling samt hos personer med olika typer av synbesvär.

Genom att studera kopplingen mellan synfunktion och ögonmotorik vill vi förstå och få svar på frågor som till exempel varför tittar vi där vi tittar när vi ser på något och hur är ögonrörelse och perception relaterade till varandra. Vi utvärderar också effekterna av synträning hos personer med förvärvade hjärnskador.

Kontaktperson

Tony Pansell

Lektor/optiker
Pansell
K8 Klinisk neurovetenskap