Barnögonforskning

Inom forskningsprojektet är vi intresserade av att veta mer om synfunktionen hos barn och unga vuxna som är födda för tidigt, prematurfödda.

Vi vet idag att både ögat och hjärnan är omogna när man föds för tidigt, vilket senare kan påverka synfunktioner såsom påverkade synfält, nedsatt synskärpa, ökad förekomst av skelning och brytningsfel. Det är dessutom inte helt ovanligt att barn födda för tidigt drabbas av hjärnskador vilket ytterligare kan ha effekt på synen. Vårt mål är att utveckla bra metoder för att mäta syn som kan testa olika delar av synfunktionen, helst när barnen är små, vilket förhoppningsvis kan leda till ett bättre stöd och hjälp i skolan.

Kontaktperson

Kerstin Hellgren

Anknuten till Forskning
Pansell
K8 Klinisk neurovetenskap