Skip to main content

Ångesttillstånd

Vad gör programområde Ångesttillstånd?

Vi bedriver forskning om ångestsjukdomar, till exempel "Hjärnavbildning med pågående projekt om social fobi" och "Neurokirurgisk behandling av tvångssyndrom".

Ett viktigt område hos oss har varit att utveckla och utvärdera psykologisk behandling (kognitiv beteendeterapi) som ges via internet (IKBT). Det har varit mycket framgångsrikt och vi är särskilt stolta över att vi idag kan erbjuda IKBT inom den reguljära vården för flera sjukdomstillstånd inom både ångestområdet och depressionsområdet. Vi prövar också IKBT för andra diagnoser, som sömnsvårigheter och ADHD.

Tillsammans med Psykiatri Sydväst ordnar vi varje vecka lunchseminarier i våra lokaler på Karolinska Huddinge som tar upp forskning och aktuella kliniska ämnen. Hela internetpsykiatrin har utvecklats hos oss, och vi samlar regelbundet forskare inom området till nätverksmöten.