Andreas Olssons forskargrupp

 

Emotion och social inlärning

(Denna forskargrupp har en egen hemsida som kan hittas på: http://www.emotionlab.se/)

Det övergripande målet med Andreas Olssons grupps forskning är att bättre förstå de mekanismer som möjliggör aversiv inlärning och andra emotionella processer i sociala situationer. Med detta mål studerar gruppen hur rädslor förvärvas och regleras samt hur dessa funktioner samspelar med kognitiva processer, från uppmärksamhet och exekutiv kontroll till social kognition och relaterade beteenden.

Andreas Olssons grupps forskning är inspirerad av ett funktionellt-evolutionärt perspektiv och använder sig av teorier och metoder hämtade från olika forskningsfält såsom kognitiv neurovetenskap, psykofysiologi, socialpsykologi och inlärningsteori.

Forskningsprojekt

  • Basic mechanisms of learning threat and safety (extinction)
  • Social (e.g. vicarious and instructed) learning
  • Social interaction and decision-making
  • Impact of social cognition on emotional learning
  • Development of experimental models of real world learning and psychological treatments

Utvalda publikationer

Integration of social cues and individual experiences during instrumental avoidance learning.

Pärnamets, P., & Olsson, A. (2020), PLOS Computational Biology, 16(9), e1008163

Social threat learning transfers to decision making in humans.
Lindström B, Golkar A, Jangard S, Tobler P, Olsson A
Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 2019 Feb;():

Endogenous opioids regulate social threat learning in humans.
Haaker J, Yi J, Petrovic P, Olsson A
Nat Commun 2017 05;8():15495

A common neural network differentially mediates direct and social fear learning.
Lindström B, Haaker J, Olsson A
Neuroimage 2018 02;167():121-129

The interplay of social group biases in social threat learning.
Golkar A, Olsson A
Sci Rep 2017 08;7(1):7685

Assessment of social transmission of threats in humans using observational fear conditioning.
Haaker J, Golkar A, Selbing I, Olsson A
Nat Protoc 2017 Jul;12(7):1378-1386

Vicarious Fear Learning Depends on Empathic Appraisals and Trait Empathy.
Olsson A, McMahon K, Papenberg G, Zaki J, Bolger N, Ochsner K
Psychol Sci 2016 Jan;27(1):25-33

Gruppmedlemmar