Andreas Olssons forskargrupp

This page in English

Emotion och social inlärning

(Denna forskargrupp har en egen hemsida som kan hittas på: http://www.emotionlab.se/)

Det övergripande målet med Andreas Olssons grupps forskning är att bättre förstå de mekanismer som möjliggör aversiv inlärning och andra emotionella processer i sociala situationer. Med detta mål studerar gruppen hur rädslor förvärvas och regleras samt hur dessa funktioner samspelar med kognitiva processer, från uppmärksamhet och exekutiv kontroll till social kognition och relaterade beteenden.

Andreas Olssons grupps forskning är inspirerad av ett funktionellt-evolutionärt perspektiv och använder sig av teorier och metoder hämtade från olika forskningsfält såsom kognitiv neurovetenskap, psykofysiologi, socialpsykologi och inlärningsteori.

Forskningsprojekt

  • Basic mechanisms of learning threat and safety (extinction)
  • Social (e.g. vicarious and instructed) learning
  • Social interaction and decision-making
  • Impact of social cognition on emotional learning
  • Development of experimental models of real world learning and psychological treatments

Utvalda publikationer

Endogenous opioids regulate social threat learning in humans.
Haaker J, Yi J, Petrovic P, Olsson A
Nat Commun 2017 05;8():15495

A common neural network differentially mediates direct and social fear learning.
Lindström B, Haaker J, Olsson A
Neuroimage 2018 02;167():121-129

The interplay of social group biases in social threat learning.
Golkar A, Olsson A
Sci Rep 2017 Aug;7(1):7685

Assessment of social transmission of threats in humans using observational fear conditioning.
Haaker J, Golkar A, Selbing I, Olsson A
Nat Protoc 2017 Jul;12(7):1378-1386

Vicarious Fear Learning Depends on Empathic Appraisals and Trait Empathy.
Olsson A, McMahon K, Papenberg G, Zaki J, Bolger N, Ochsner K
Psychol Sci 2016 Jan;27(1):25-33

Gruppmedlemmar

Joana VieiraPostdoc
Nina BeckerPostdoc
Troy DildineForskarstuderande
Lisa EspinosaDoktorand, Forskarstuderande
Armita GolkarPostdoc
Jan HaakerAnknuten
Tove HenslerForskningsassistent, UF
Björn LindströmAnknuten
Tanaz MolapourPostdoc
Andreas OlssonForskargruppsledare, Lektor
Philip PärnametsPostdoc
Ida SelbingAnknuten
Irem UndegerDoktorand, Forskarstuderande
Jonathan YiDoktorand

Klinisk neurovetenskapPsykologi