Andreas Olssons forskargrupp

This page in English

Emotion och social inlärning

(Denna forskargrupp har en egen hemsida som kan hittas på: http://www.emotionlab.se/)

Det övergripande målet med Andreas Olssons grupps forskning är att bättre förstå de mekanismer som möjliggör aversiv inlärning och andra emotionella processer i sociala situationer. Med detta mål studerar gruppen hur rädslor förvärvas och regleras samt hur dessa funktioner samspelar med kognitiva processer, från uppmärksamhet och exekutiv kontroll till social kognition och relaterade beteenden.

Andreas Olssons grupps forskning är inspirerad av ett funktionellt-evolutionärt perspektiv och använder sig av teorier och metoder hämtade från olika forskningsfält såsom kognitiv neurovetenskap, psykofysiologi, socialpsykologi och inlärningsteori.

Forskningsprojekt

  • Basic mechanisms of fear learning and extinction
  • Learning of aversions (e.g. fear and dislike) and avoidance behavior is social situations
  •  Learning of safety in social situations
  • Relationship between emotional learning and social cognition
  • Emotion and attention

Utvalda publikationer

Racial bias shapes social reinforcement learning.
Lindström B, Selbing I, Molapour T, Olsson A
Psychol Sci 2014 Mar;25(3):711-9

Other people as means to a safe end: vicarious extinction blocks the return of learned fear.
Golkar A, Selbing I, Flygare O, Ohman A, Olsson A
Psychol Sci 2013 Nov;24(11):2182-90

Social learning of fear.
Olsson A, Phelps E
Nat. Neurosci. 2007 Sep;10(9):1095-102

Learning fears by observing others: the neural systems of social fear transmission.
Olsson A, Nearing K, Phelps E
Soc Cogn Affect Neurosci 2007 Mar;2(1):3-11

The role of social groups in the persistence of learned fear.
Olsson A, Ebert J, Banaji M, Phelps E
Science 2005 Jul;309(5735):785-7

Gruppmedlemmar

Troy DildineForskarstuderande
Lisa EspinosaDoktorand, Forskarstuderande
Jan HaakerAnknuten
Tove HenslerForskningsassistent
Björn LindströmForskarstuderande
Tanaz MolapourPostdoc
Andreas OlssonForskargruppsledare, Universitetslektor
Ida SelbingDoktorand, Forskarstuderande
Irem UndegerForskarstuderande
Jonathan YiForskarstuderande

Klinisk neurovetenskapPsykologi