Aila Collins forskargrupp

This page in English

Kvinnors hälsa

Det övergripande målet för Aila Collins forskargrupp är att studera sambandet mellan psykosociala faktorer och de biologiska förändringar som sker under kvinnors livscykel och de konsekvenser dessa förändringar har för hälsa och livskvalitet. Olika delprojekt har haft som målsättning att studera humörförändringar och symtom i relation till menstruationscykeln, psykologiska reaktioner vid infertilitet samt kvinnors hälsa och arbete under övergångsåren.

Forskningsprojekt

I en pågående studie fokuserar på den psykosociala arbetsmiljön och relaterar den stress som kvinnorna upplever i arbetet till biomedicinska parametrar och kardiovaskulär risk i termer av en negativ lipidprofil.

Utvalda publikationer

Psychological correlates of prenatal attachment in women who conceived after in vitro fertilization and women who conceived naturally.
Hjelmstedt A, Widström A, Collins A
Birth 2006 Dec;33(4):303-10

Hearing in women at menopause. Prevalence of hearing loss, audiometric configuration and relation to hormone replacement therapy.
Hederstierna C, Hultcrantz M, Collins A, Rosenhall U
Acta Otolaryngol. 2007 Feb;127(2):149-55

Psychological functioning and predictors of father-infant relationship in IVF fathers and controls.
Hjelmstedt A, Collins A
Scand J Caring Sci 2008 Mar;22(1):72-8

Psychosocial work environment and lifestyle as related to lipid profiles in perimenopausal women.
Evolahti A, Hultcrantz M, Collins A
Climacteric 2009 Apr;12(2):131-45

Klinisk neurovetenskapPsykologi