Skip to main content

Administrationen

Vid Institutionens centrala administration sammanhålls frågor och lämnas stöd kring institutionens ekonomi, personalfrågor, IT, utbildningsadministration, forskarutbildning, arkiv, registratur samt webbredaktion. Den centrala administrationen leds av administrativa chefen, Karin Blomberg.

Widerströmska huset
Widerströmska huset

Postadress:

Karolinska Institutet

Institutionen för klinisk neurovetenskap

Tomtebodavägen 18A, plan 5

171 77 Stockholm

Kontaktpersoner inom ekonomi och HR

Karin Wallin Blomberg

Administrativ chef