Administrationen

This page in English

Vid Institutionens centrala administration sammanhålls frågor och lämnas stöd kring institutionens ekonomi, personalfrågor, IT, utbildningsadministration, forskarutbildning, arkiv, registratur samt webbredaktion. Den centrala administrationen leds av administrativa chefen, Karin Blomberg.

Widerströmska huset

Postadress:

Karolinska Institutet

Institutionen för klinisk neurovetenskap

Tomtebodavägen 18A, plan 5

171 77 Stockholm

 

Administrativ chef

Karin Wallin Blomberg

Telefon: 08-524 832 45
Enhet: Central administration
E-post: Karin.W.Blomberg@ki.se

Prefektassistent

Ekonomi

För kontakt med hela ekonomigruppen maila: ekonomi@cns.ki.se

Personal

För kontakt med hela personalenheten maila: hr@cns.ki.se

IT

För kontakt med institutionens IT-support maila: fixit@ki.se

Utbildning

Arkiv och registratur

Klinisk neurovetenskap