Skip to main content

Vem skall jag vända mig till?

Vilken studierektor och LADOK-administratör vid CLINTEC skall jag vända mig till?

Studierektor
Mats Blennow
Mats Blennow
08-585 81428
Pediatrik, K76-78
LADOK-adm.
Agneta Wittlock
Agneta Wittlock
08-585 87353
ÖNH, B53
ÄMNESFÖRETRÄDARE
Åsa Skjönsberg Audionomi
Åsa Skjönsberg
Tel: 08-524 889 60
Anette Lohmander Logopedi
Anette Lohmander
Tel. 08-585 81543
Peter Stenvinkel Medicinska Njursjukdomar
Peter Stenvinkel
Tel. 08-585 82656
Magnus Westgren Obstestrik/ gynekologi
Magnus Westergren
Tel. 08-585 81627
Lars Olaf Cardell Oto-rhino-laryngologi
Lars Olaf Cardell
Tel. 08-585 81453
Claude Marcus Pediatrik
Claude Marcus
Tel. 08-585 81419
Stf. studierektor
Paul Gerdhem
Paul Gerdhem
08-585 87211
Ortopedi, K54
LADOK-adm.
Agneta Wittlock
Agneta Wittlock
08-585 87353
ÖNH, B53
ÄMNESFÖRETRÄDARE
Sigridur Kalman 2 Anestesi
Sigridur Kalman
Tel. 08-585 817 87
Magnus Nilsson Kirurgi
Magnus Nilsson
Tel. 08-585 82301
Birgitta Janerot Med. Bild
Birgitta Janerot Sjöberg
Tel. 08-524 835 02
Kent Fridell Radiografi
Kent Fridell
08-524 83870
Li Tsai Ortopedi
Li Tsai
Tel. 08-585 87191
Bo-Göran Ericzon Transplantation
Bo-Göran Ericzon
Tel. 08-585 876 66
Lars Henningsohn Urologi
Lars Henningsohn
Tel. 08-585 877 62