Skip to main content

Välkommen till Mer och Mindre Europa

Tack för att du besöker vår hemsida. Här kan du läsa om övervikt och fetma hos barn samt om Mer och Mindre-studien som vi just nu genomför i Stockholms län.

Mer och Mindre
-

I Mer och Mindre vill vi erbjuda föräldrar som har barn med övervikt och fetma ett extra stöd i sitt föräldraskap. De flesta föräldrar har tankar och funderingar kring vad som är bra vanor när det gäller mat och rörelse. De vill ge sina barn de absolut bästa förutsättningarna men det är inte alltid så lätt och ibland behövs råd och inspiration.

Mer och Mindre genomförs i Stockholms län och även på Mallorca (Spanien) och i Timisoara (Rumänien). Därför kallar vi studien Mer och Mindre Europa. Tidigare har Mer och Mindre utvärderats på barn med fetma i åldrarna 4-6 år. Vi kunde då se positiva effekter på barnens viktstatus. Läs mer om studien här. Nu provar vi samma studieupplägg men inkluderar även yngre åldrar (från 2 år) och barn med övervikt. En annan förändring är att uppföljningen kommer att ske i form av en app (MINISTOP).

På den här hemsidan hittar du information om studien Mer och Mindre Europa: vad studien handlar om och hur studien går till.

Projektansvarig: Paulina Nowicka, professor, paulina.nowicka@ikv.uu.se 

Aktuellt

April 2019
Anna Ek berättar om MoM på barnveckan i Örebro och presenterar en kort variant av Mer och Mindre.

Mars 2019
Rekrytering till studien pågår för fullt och förväntas pågå året ut. För mer information om studien och deltagande tryck här.

December 2018
Etiskt godkännande har erhållits och en ny studie inom Stockholms läns landsting påbörjas. I studien jämförs två behandlingsmetoder för övervikt och fetma hos barn. Barn i åldrarna 2-6 år kan vara med i studien. Rekrytering påbörjas.

November 2018
Utbildning för personal inom barnhälso- och sjukvården inom Stockholms län påbörjas i samarbete med Akademiskt Primärvårdscentrum (APC). Utbildningstillfällena under hösten 2018 blev snabbt fullbokade. Är du som personal vid BVC eller BUMM intresserad av att gå 4 dagars utbildning i Mer och Mindre föräldraprogram under våren eller hösten 2019, läs mer och anmäl dig här. Observera att fakturaadress behöver anges även om utbildningen är kostnadsfri. För eventuella frågor, kontakta Anna Ek: anna.ek@ki.se

September 2018
Gotland och Sörmland implementerar Mer och Mindre programmet. Den första gruppen hölls under hösten 2017 vid Visby lasarett... Läs om vad föräldrar  och gruppledare tar med sig från grupperna där. Sörmland höll sin första grupp under hösten 2018 och planerar en ny grupp våren 2019. Under våren 2019 kommer programmet även att implementeras i Norrtälje kommun.

Juni 2018
Med start 1 juni deltar forskargruppen bakom Mer och Mindre studien i projektet Science and Technology in childhood Obesity Policy (STOP) som finansieras av EU:s Horisont 2020-program för hållbar livsmedelssäkerhet (grant nr. 774548). Inom projektet ska MoM testas på yngre barn (2-6 år) med övervikt och fetma i Sverige, Spanien och Rumänien. Vidare ska vi testa om digital teknik (MINISTOP appen) kan hjälpa mycket unga barn med fetma och deras familjer, särskilt från resurssvaga områden, att uppnå hållbara förbättringar i kroppsvikt. Mer om STOP studien kan du läsa här!

Januari 2016
Vi fortsätter att informera om barnfetma och om Mer och Mindres föräldraprogram till barnhälso- och sjukvårdspersonal i olika sammanhang. Vi har i mötet med vårdgivare fått önskemål om vi kunde dela med oss av vårt informationsmaterial så att andra kan använda det i sina verksamheter. Här hittar ni ett första exempel ett intyg om behandling till förskola/skola/fritids. Vi kommer att jobba vidare med hemsidan för att den ska kunna användas som en verktygslåda till er som jobbar med barn med övervikt och fetma.

Juni 2015
Metodartikel om Mer och Mindre publicerad i BMC Public Health 2015 hittar du här.

-

Anna Ek försvarade sin avhandling ”Early obesity: family-based risk factors and treatment interventions” som baseras på Mer och Mindre-studien i september 2016. Avhandling finns att ladda ner via denna länk.

Varför vill vi göra Mer och Mindre-studien?

Mer och Mindre
-

Vi har träffat många föräldrar och detta är några av de frågor som vi brukar få:

 • När min son äter har han svårt att sluta - hur ska jag göra?
 • Är det bättre att barnet får äta lite godis flera dagar i veckan eller ska vi spara allt till en dag?
 • Mina föräldrar älskar att bjuda vår dotter på glass - vad ska jag säga till dem?
 • Mitt barn blir så arg när jag säger nej - hur ska jag göra?
 • Ska jag prata med mitt barn om övervikten?

Det kan vara svårt att veta vad som är "lagom" och hur svarar man ett barn som ständigt säger att det är hungrigt. Många föräldrar har flera barn och ibland kan det också vara svårt att förena många olika viljor och behov.

Tanken med Mer och Mindre-studien är att föräldrar ska få möjlighet att hitta lösningar på vardagsproblem och få stöd i arbetet mot en hälsosammare livsstil.

Här kan du läsa mer om hälsoeffekter av fetma hos barn:
Vilken roll spelar barnets vikt? (Pdf-fil, 105 Kb)

Vi vänder oss till familjer med barn i 2-6 års ålder där barnet väger för mycket. Studier har visat att det är bra att uppmärksamma barnets övervikt i tidig ålder och att små förändringar då kan ge stor effekt på sikt.

Hur går studien till?

För att vara med i Mer och Mindre Europa ska familjen:

 • Bo i Stockholmsområdet
 • Barnet ska vara 2-6 år (högsta ålder för att delta är 6 år och 4 månader).
 • Barnet ska ha övervikt eller fetma enligt barnets BMI-kurva
 • Barnet ska bortsett från övervikt/fetma i övrigt vara friskt
 • Minst ha en förälder som kan tala och förstå svenska i tal och skrift
 • Ej ha påbörjat annan behandling vid BVC/BUMM för sin övervikt/fetma (ett första besök är okej)

Så här räknas BMI ut för barn

Med hjälp av måttet BMI, som står för Body Mass Index, kan du få reda på om barnet har övervikt eller fetma. Barns BMI beräknas på samma sätt som hos vuxna. Du tar vikten i kilo och delar det med längden i meter. Talet du får delar du ännu en gång med längden i meter:

 

Exempel: Kalle är 1,02 m lång och väger 23 kg

Kalle's BMI är då: 23 / (1,02 x 1,02) = 22,1

-

Till skillnad från vuxna varierar BMI-talet hos barn med ålder och kön och därför finns det särskilda BMI-tabeller för barn. Hos vuxna är gränsen för övervikt BMI 25 och gränsen för fetma BMI 30. För barn är dessa gränser omräknade i förhållande till de vuxnas och kallas därför iso- BMI 25 och iso-BMI 30.

I Mer och Mindre-studien vill vi jämföra två olika typer av behandlingar:

 • Föräldragruppsbehandling
 • Samtal vid barnavårdscentral (BVC) eller behandling vid barn- och ungdomsmedicinsk mottagning (BUMM) och användandet av en app (MINISTOP)

Om en familj bestämmer sig för att delta i studien blir de slumpvis lottade till antingen föräldragrupp eller behandling vid BUMM. Vi som arbetar med studien kan inte påverka vilken grupp familjen hamnar i utan det sker helt slumpmässigt.

Vad händer sedan?

 • Barnet mäts och vägs vid start samt efter 3, 9, 15 och 21 månader
 • Föräldrarna får svara på frågor om bland annat familjebakgrund, barnets välbefinnande, beteende och livsstilsvanor.
 • Blodprov och urinprov lämnas vid start samt vid mätningen vid 9 månader (ej krav för att delta i studien).
 • Efter studien erbjuds alla familjer fortsatt kontakt på BVC eller BUMM.

Studien är helt frivillig och familjen har rätt att när som helst avbryta sitt deltagande.

Studien är granskad och godkänd av Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm (dnr: 2018/2082-31/1)

Föräldragrupp

-

I Mer och Mindres (MoM) föräldragrupper träffas vi 10 gånger, en gång i veckan under ca 90 minuter. Plats och tid för träffarna anpassas utifrån att så många som möjligt ska kunna delta.

Träffarna leds av två utbildade gruppledare och varje vecka presenteras olika teman och övningar och föräldrarna får uppdrag att arbeta med hemma, ett exempel på ett sådant uppdrag kan du se här . Vi pratar bland mycket annat om hur föräldrar på bästa sätt kan uppmuntra barn till att lära sig nya saker, hur föräldrar kan hantera tjat, varför det är viktigt att kunna säga nej och mycket annat som är betydelsefullt i föräldrarollen samt ger konkreta tips kring till exempel hur mycket mat som är lagom, hur man kan begränsa barnets skärmtid. Ett uppskattat inslag är ”Veckans hälsotips”, som du kan se ett exempel på här.

Vi följer en manual men utgår ifrån de utmaningar kring barnets mat och rörelse som föräldrarna stöter på. Vi tar hjälp av varandras erfarenheter och kunskaper. Det finns inget som är rätt eller fel utan det handlar om att hitta lösningar som passar familjen i fråga. Vår förhoppning är att föräldrarna ska få nya verktyg att använda i sitt föräldraskap och att de ska känna sig tryggare i frågor som rör barnets mat och rörelse.

Mer och Mindres föräldragrupper baseras på ett föräldrastödsprogram som kallas för KEEP och som har utvecklats vid Oregon Social Learning Center i USA. I den här studien har vi utgått ifrån KEEP och skapat ett program som kan ge stöd till familjer där barnet väger för mycket i tidig ålder. Utvecklingen av programmet för Mer och Mindres föräldragrupper har skett i ett nära samarbete mellan programmets skapare i USA och kliniska barnfetmaforskare vid Karolinska Institutet. Fokus ligger på livsstilsförändringar och innehållet har skräddarsytts för att passa familjer i Sverige.

Så här säger några föräldrar om att vara med i gruppen:

"Jag har fått en bättre insikt om hur det är att vara förälder och verktyg att behålla de bra matvanor som vi nu har skaffat oss."

"Min son är gladare, lite lättare, han sover bättre och längre."

"Jag lärde mig nya saker som jag innan dess hade ingen aning om"

Se fler kommentarer från föräldrar här

Information om sedvanligt omhändertagande vid barnavårdscentral (BVC) eller barn- och ungdomsmedicinsk mottagning (BUMM)

Rekrytering

Majoriteten av studiedeltagarna remitteras till studien från barnets BVC och i vissa fall BUMM. Det är även möjligt att själv anmäla intresse för att delta genom att kontakta projektassistent My Sjunnestrand (my.sjunnestrand@ki.se) eller projektkoordinator Karin Nordin (karin.el.nordin@sll.se).

Information till vårdpersonal om Mer och Mindre Europa, hittas  här. Där du bland annat hittar lathund för remittering, lathund för mätningar samt kriterier för att delta.