Vägen till logopedin

Publicerat 2018-06-18 09:44. Uppdaterat 2018-06-19 07:39
Foto: Björn Hammarberg
Foto: Björn Hammarberg

Vägen till logopedin - den 4 maj invigdes enheten för logopedis nya lokaler och genomfördes boksläpp av Vägen till logopedin - skapandet av en ny profession av Britta Hammarberg professor em vid Enheten för logopedi och Daniel Normark, teknik- och vetenskapssociolog vid Enheten för medicinens historia och kulturarv, Karolinska Institutet.

Vägen till logopedin - skapandet av en profession (pdf)

Program - invigning av nya lokaler för Logopedi 4 maj 2018

Logopedi