Skip to main content

Vad är logopedi?

En del om logopedi

Att kunna tala är något de flesta tar för givet. Likaså att kunna äta och svälja utan besvär. Men vad händer om talorganen inte utvecklas normalt under fosterstadiet? Barn som föds med s.k. gomspalt kan av anatomiska orsaker inte börja tala normalt. Vilka operations- och träningsmetoder ger bäst utveckling av talförmågan? Det är exempel på forskningsfrågor i logopedi.

Rösten bär det mesta av vår kommunikation i det dagliga livet. Vi tenderar att tala från morgon till kväll. Många sliter på stämbanden under långa arbetsdagar i bullrig miljö. En halv miljon svenskar sjunger dessutom i kör på fritiden. Hur använder människor rösten i sin vardag sett ur en fysiologisk synvinkel? Hur kan röstproblem förebyggas? Vilka särdrag i rösten utmärker olika stämbandsskador – är ”heshet” ett enhetligt symptom?

Neurologiska sjukdomar kan påverka kommunikationsförmågan på olika sätt. Rösten blir svag så att man inte gör sig hörd ett vanligt samtal. Artikulationen blir otydlig. Den språkliga förmågan försämras så att man tappar ord och inte bildar fullständiga meningar. Minnesstörningar kan göra det svårt att hålla tråden i samtal. Kommunikationen behöver då stödjas genom träningsinsatser, kommunikationshjälpmedel eller träning av patientens samtalspartner i särskilda kommunikationstekniker. Hur är sambanden mellan hjärnans funktion och olika kommunikationsstörningar? Hur kan störningar diagnostiseras bäst? Vilka behandlingsmetoder ger patienterna förutsättningar att kommunicera effektivt och med bibehållen livskvalitet?

Ett annat vanligt neurologiskt problem är att man inte kan äta och svälja obehindrat. Man använder delvis samma kroppstrukturer som när man talar, men sväljförmågan styrs av olika centra i nervsystemet. Sväljproblem kan göra att man inte får i sig tillräckligt med vatten och näring. Man riskerar också att få ned matrester i lungorna. Sväljsvårigheter är därför ett allvarligt hälsoproblem. Hur kan problem identifieras i ett tidigt skede? Vilka diagnostiska metoder är mest tillförlitliga? Hur behandlas patienter med sväljsvårigheter bäst när de vårdas på sjukhus?

Att kunna kommunicera är en rättighet och
att inte kunna, ett demokratiproblem!