Utbildning - obstetrik och gynekologi

Vid enheten ges kursen reproduktion och utveckling i obstetrik och gynekologi för läkarstudenter. Studenterna har också möjlighet att välja två SV-kurser (studentvalda kurser, SVK) hos oss. Mer information finns under fliken grundutbildning.

Enheten ger även forskarutbildningskurser. Några ges i samarbete med DECS och Regenerativ Medicin. Mer information om detta finns att läsa under Forskarutbildning.

För gynekologer under specialistutbildning och efterutbildning finns möjlighet att går vidareutbildningskurser i samarbete med Socialstyrelsen.