Tal- och språkstörningar hos barn

This page in English

Utvecklingsrelaterade kommunikations-störningar

Projektgruppsledare

Anita McAllister

Talavvikelser påverkar förmågan att kommunicera med omgivningen. Taldyspraxi innebär att den motoriska styrningen av talet är påverkad. Barn med taldyspraxi har stora svårigheter att automatisera och upprätthålla de artikulatoriska rörelser som krävs för ett tydligt tal. Ofta påverkas även den språkliga utvecklingen. Andning utgör basen för rösten och talet. Personer med nedsatt andningsfunktion får ofta en påverkan på både röst och tal. Projekt som vi deltar i rör tal- och språkutveckling relaterat till motoriska avvikelser och taldyspraxi, perceptuella bedömningar av avvikande tal, komorbiditet vid taldyspraxi samt effekten av tidig stamningsintervention.

Projektgruppens medlemmar

Namn Titel Funktion
Anita McAllister Docent, leg logoped Projektledare
Sofia Strömbergsson Postdoc, leg logoped Projektledare
Kerstin Johansson Med dr, leg logoped Forskare
Päivikki Aarne Med dr, leg logoped Forskare
Susanne Rex Leg logoped Doktorand
Åsa Mogren Leg logoped Doktorand
Ann Malmenholt Leg logoped Doktorand
Lovisa Femrell Leg logoped Doktorand

Forskningsprojekt

 • Komorbiditet mellan taldyspraxi och autismspektrumstörning (med Päivikki Aarne, Karolinska Universitetsjukhuset & Karolinska Institutet, Katarina Lindström, Karolinska Universitetsjukhuset & Karolinska Institutet, Laura DeThorne, University of Illinois, Ann Malmenholt, Karolinska Universitetsjukhuset & Karolinska Institutet)
 • Funktionella konsekvenser av avvikelser i barns sammanhängande tal (med Sofia Strömbergsson, (projektledare), Jens Edlund, KTH, Kristina Nilsson Björkenstam, Stockholms universitet, Tove Lagerberg, Göteborgs universitet)
 • Perceptuella röst- och talavvikelser relaterat till nedsatt andningsfunktion (med Kerstin Johansson, (projektledare)
 • Vidareutveckling av Nordisk Oralmotorisk Test-Screening NOT-S, (med Lotta Sjögreen, Mun-H Center, Merete Bakke, Köpenhamns Universitet, Birgitta Bergendal, Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd, Pamela Åsten, TAKO-senter, Oslo)
 • Talstörning hos barn; differentialdiagnostik, komorbiditet och intervention vid taldyspraxi (med Susanne Rex, Kristina Hansson, Lunds Universitet, Edythe Strand, the Mayo Clinic)
 • Bettfunktion och bettrelation hos barn med orofacial dysfunktion och motorisk talstörning (med Åsa Mogren, Monica Barr Agholme, Karolinska Institutet, Lotta Sjögreen, Mun-H Center)
 • Effekten av intensivbehandling vid stamning (med Lovisa Femrell, Elisabeth Lindström, Åbo Akademi, Finland)

Publikationer i urval

 • Bakke, M, Bergendal, B, McAllister, A, Sjögreen, L, Ågren, P. (2007). Development and evaluation of a global screening for orofacial dysfunction. Swedish Dental J, 31 (2):75-84.
 • Bergendal, B., McAllister, A, Stecksén-Blicks, C. (2009). Orofacial dysfunction in ectodermal dysplasia measured using the Nordic Orofacial Test – Screening (NOT-S). Acta Odontol Scand, Nov,  67: 377-381.
 • Contardo, I., McAllister, A., Strömbergsson, S. (2014). Real-time registration of listener reactions to unintelligibility in misarticulated child speech. In Proceedings of Fonetik, Stockholm, Sweden, 2014.
 • McAllister, A, Lundeborg I. (2013). Sensorimotor functions in typically developing children 3 to 8 years old; assessed by the Nordic orofacial test, NOT-S. J of Medical Speech-Lang Path. 21; 1,  article 4 (9 pages) 51–59.
 • Bergendal, B, Bakke, M, McAllister, A, Sjögreen, L, Ågren, P. (2014). Profiles of orofacial dysfunction in different diagnostic groups using the Nordic Orofacial Test (NOT-S) – a review. Acta Odontol Scand ,72;8, 578-84
 • Tükel, Ş, Björelius, H, Henningsson, G, McAllister, A, Eliasson, A C. (2015). Motor functions and adaptive behaviour in children with Childhood Apraxia of Speech.  International Journal of Speech-Language Pathology, 17(5):470-80.
 • Johansson, K, Robieux, C, Strömbergsson, S, McAllister, A. (2016). Perceptual Detection of Subtle Dysphonic Traits in Individuals with Cervical Spinal Cord Injury Using an Audience Response Systems Approach. J Voice, online February 2, 2016

 

Logopedi