STOPP-8 OM3

STOPP-8 OM3 är en studie som undersöker effekterna av omega 3-fetterna EPA och DHA på fysisk aktivitet, Body Mass Index (BMI) och kroppsvikt hos åttaåriga barn.

Bakgrund

Andelen överviktiga barn och ungdomar har ökat i Sverige de senaste decennierna. Idag är ungefär 20 procent av tioåringarna i landet överviktiga eller feta. Denna ökning beror sannolikt på en kombination av förändrade matvanor och minskad fysisk aktivitet.

Den fysiska aktivitetens betydelse för hälsan är välkänd. En ökad fysisk aktivitet påverkar ämnesomsättningen fördelaktigt och har betydelse för det metabola syndromet, såsom insulinresistens, förhöjda blodfetter och högt blodtryck.

Flera studier pekar på att ett intag av omega 3-fetter är bra för hälsan hos både barn och vuxna. Det är möjligt att dessa fetter kan påverka graden av fysisk aktivitet och ha en skyddande effekt av det metabola syndromet via positiv inverkan på muskelcellernas kapacitet. Studien STOPP-8 OM3 syftar till att studera detta vidare.

Syftet med studien

Genom projektet vill vi bland annat svara på följande frågor:

  • Kan omega 3 öka graden av fysisk aktivitet hos låg-, normal- och högaktiva barn?
  • Kan omega 3 bromsa viktökning hos normal- och överviktiga barn?
  • Vilka associationer finns mellan intag av omega 3 och fysisk aktivitet, kroppsvikt, BMI, riskmarkörer för hjärt- och kärlsjukdom, livskvalitet, motorik, socioekonomisk status och kosthållning?

Metod

Under läsåret år 2011/2012 erbjuds elever i andra klass i Stockholms, Upplands, och Sörmlands län att delta i studien. Studien inleds med en mätvecka då deltagarnas längd och vikt mäts. Fysisk aktivitet mäts med accelerometer under sju dygn och fyra enkäter besvaras (om fysisk aktivitet, kost/livssituation, motorik och livskvalitet). En subgrupp barn får dessutom lämna blodprov. Efter mätveckan äter studiedeltagarna omega 3 eller placebo i form av en smaksatt gelétablett under 15 veckor. Därefter genomförs uppföljningsmätningar.

Resultat

Vi har genomfört den första mätveckan på tre skolor och planerar att starta upp studien på ytterligare fyra skolor före årsskiftet år 2011/2012. Idag är 68 barn inkluderade i studien som siktar mot ett deltagarantal på totalt 480 deltagare. Nya skolor kommer att inkluderas i studien fram till slutet av februari år 2012. Inga preliminära resultat kan redovisas än då uppföljningsmätningar inte genomförts på någon skola.

Finansiering

  • Stiftelsen Frimurare - Barnhuset i Stockholm
  • Jerringfonden
  • Stiftelsen Samariten
  • Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
  • Midsona AB

Kontakt

Viktoria SvenssonPh.D., legitimerad dietist
Viktoria Svensson
viktoria.svensson@karolinska.se
 
Pediatrik