Språk och kommunikation

This page in English

Projektgruppsledare

Ing-Mari Tallberg

Forskningen är inriktad på störda språkliga funktioner och dessas samband med kognition och interaktion. En inriktning i dessa studier gäller hur vuxna personer med störda språkligt-kommunikativa funktioner kan delta i beslut angående den egna hälsan och vården. Vi har i flera studier undersökt hur beslutsförmågan relateras till kognitiva och språkliga funktioner vid demenssjukdom och om det är möjligt att underlätta under beslutsprocessen.  En annan inriktning handlar om språklig och kommunikativ utveckling hos barn med autismspektrumtillstånd och en tredje inriktning handlar om socio-emotionell utveckling hos barn med kommunikativa och språkliga begränsningar.

Projektgruppens medlemmar

Namn Titel Funktion
Ing-Mari Tallberg Docent, leg logoped Projektgruppledare
Sara Stormoen Leg logoped Doktorand
Liv Thalén MSc, leg logoped Doktorand

Forskningsprojekt

Kommunikation och beslutsförmåga vid demenssjukdom

  • Beslutsförmåga och resonemang gällande deltagande i medicinsk forskning vid nedsatt kognitiv funktion (Sara Stormoen, Ing-Mari Tallberg)
  • Facilitation participation in a disintegrating world: enhancing communication for people with dementia (Liv Thalén, Ing-Mari Tallberg)
  • Hypotetiskt tänkande och beslutsförmåga vid demenssjukdom (Ing-Mari Tallberg)

Publikationer i urval

  • Tallberg IM, Stormoen S., Almkvist, O., Eriksdotter-Jönhagen M. & Sundström, E. (2013). Investigating medical decision-making capacity in patients with cognitive impairment using a protocol based on linguistic features. Scandinavian Journal of Psychology, 54(3), 386-392.
  • Stormoen, S., Almkvist O., Eriksdotter, M., Sundström E. & Tallberg I.M. (2014). Cognitive predictors of Medical Decision-making Capacity in Mild Cognitive Impairment and Alzheimer’s disease. International Journal of Geriatric Psychiatry, 29(12), 1304-11.
  • Thalén, L. Almkvist. O & Tallberg I.M. (2016). How Do Patients with Cognitive Impairment Communicate During Discharge Meetings. Evaluation of Participation Using Talking Mats. Journal of Speech Pathology & Therapy, 1:1.
  • Norrelgen, F., Fernell, E., Eriksson, M, Hedvall, Å., Persson, C., Sjölin, M., Gillberg, C., & Kjellmer, L. (2015). Children with autism spectrum disorders who do not develop phrase speech in the preschool years. Autism, 19(8), 934-943. PMID: 25488002.
  • Kjellmer, L., Hedvall, Å., Fernell, E., Gillberg, C., & Norrelgen, F. (2012). Language and communication skills in preschool children with autism spectrum disorders: Contribution of cognition, severity of autism symptoms, and adaptive functioning to the variability. Research in Developmental Disabilities, 33(1), 172-180. PMID:22093662.
  • Aarne, P. & Tallberg, IM. (2010). Visual Check Back in Children with Specific Language Impairment. Journal of Pragmatics, 42, 3106-3113
  • Aarne, P., Almkvist, O., Risholm-Mothander, P & Tallberg, I.M. (2013). Parent-rated socio-emotional development in children with language impairment; the symbolizing function. European Journal of Developmental Psychology, 7 (265-280).
Logopedi