Riskbedömning

Risker i arbetet behöver undersökas och bedömas systematiskt. Det kan göras genom skyddsronder, arbetsmiljöronder och andra probleminventeringar. Bedömningen bör alltid resultera i förslag till åtgärder för att få bort eller minska riskerna. Nedan följer några viktiga länkar från KI´s hemsida.

Biosäkerhet Biosäkerhet
Riskbedömning biosäkerhet
Kemikaliesäkerhet Kemikaliesäkerhet
Riskbedömning kemikalier
Blankett för utredning av CMR-produkter
Gravida och ammande personer i laboratorieverksamhet på KI
Anvisning för riskbedömning vid förändring i verksamhet
   
Institution