Reservantagning Röntgensjuksköterskeprogrammet

Här finns information om processen för reservantagning till röntgensjuksköterskeprogrammet och statistik om antalet antagna samt meritvärden.

Reservantagning till röntgensjuksköterskeprogrammet görs normalt i sent i augusti, runt terminsstarten. Den pågår sedan som längst tre veckor in på terminen. 

Reservantagning sker genom att reserver kallas per telefon (e-post som alternativ) om det behövs tillsättas en plats (vi försöker nå dig under 24 timmar). Vi har inget så kallat reservupprop som reserver kan komma till. Den från KI som ringer upp en eventuell reserv kommer att ringa från telefonnummer 08-524 83770.

Är du reservplacerad och undrar om sannolikheten att bli antagen?

Det är omöjligt att avgöra hur just stor din chans att bli antagen är. Det beror på hur många personer som lämnar återbud eller får anstånd med sina studier, samt från vilken urvalsgrupp de tillhör. Reserver kallas från den urvalsgrupp där en plats har blivit ledig och enligt reservnummerordning. Dessutom tillämpar röntgensjuksköterskeprogrammet ett överintag av studenter i urval 1 och urval 2 (vi antar fler studenter än det finns faktiska platser). Därför är det inte säkert att varje återbud resulterar i att en reserv antas.

Sammantaget finns det endast en mycket begränsad möjlighet att reserv antas till utbildningen.

Höstterminen 2022

13 reserver antogs efter urval 2 (9 - BI, 4 - HP, 3 - BII)

Den sista antagna studenten i dessa urvalsgrupper hade följande meritvärde:

BI: 15,25 / BII: 15,4 / HP: 0,55

Antagningsstatistik

Besök statistik.uhr.se och KIs webbplats för antagningsstatistik

JE
Innehållsgranskare:
Agneta Wittlock
2022-11-01