Skip to main content

Rapportera "Årlig uppföljning"

Enligt högskoleförordningen måste årlig uppföljning av den individuella studieplanen ske minst en gång per år.

Hämta hem dokumentet "Årlig uppföljning" och svara därefter på frågorna tillsammans med din handledare.

Blankett 4: Årlig uppföljning

Formuläret insändes till din LADOK-adminstratör senast den 15 maj varje år under forskarutbildningstiden.

LADOK-utdrag bifogas rapporten av respektive LADOK-adminstratör men kan enligt önskemål skickas ut till doktoranden innan inlämnadet.