Skip to main content

Rapportera "Aktivitet och försörjning"

"Aktivitet och försörjning" är något som återkommer en gång per termin och som alla doktorander, registrerade vid KI, måste redovisa.

Vid CLINTEC är rutinen den att blanketten skall vara ifylld och inlämnad före utsatt datum som angetts i mailutskick till alla doktorander, en gång på våren och en gång på hösten.

Blankett: Aktivitet och försörjning (Word-fil, 53 Kb)

Du kan fylla i blanketten direkt på skärmen, spara ner den på din hårddisk alt. skriv ut den ifyllda blanketten och mejla alt. skicka den med internpost till LADOK-administratör i god tid innan sista inlämningsdag.

De inlämnade uppgifterna från alla registrerade doktorander ligger som grund till nästkommande års fördelning av "Rörliga doktorandmånader" varför det är viktigt att alla fyller i blanketten så exakt som möjligt.