Publikationer och arkiv

This page in English

Från jubileumssymposiet 14 juni 2014

Avhandlingar


Vetenskaplig eftermiddag i Logopedi - VetEm 180119
Program      
TIDIGA AVVIKELSER I TAL, SPRÅK
OCH KOMMUNIKATION
Anette Lohmander, professor
Föräldrars responsiva yttranden i
kommunikationen med barn som har
sen jollerutveckling
Marion Lieberman, univ.adj, doktorand
Joller hos små barn som får insatser från
habiliteringen
Anna Nyman, doktorand
TAL, SPRÅK OCH KOMMUNIKATION VID
DEMENSSJUKDOM
Per Östberg, docent
Standardiserad Logopedisk Undersökning vid
Minnesutredning (SLUM). En manual.
Ing-Mari Tallberg, docent
Kliniskt Instrument för bedömning av
Medicinsk Beslutsförmåga (KIMB):
preliminära resultat
Sara Stormoen, doktorand
Samtalsmatta som kognitivt och
kommunikativt stöd
Liv Thalén, doktorand

 


Nyhetsarkiv

Logopedi