Prefektkansli

This page in English
Karolinska Institutet
Inst. för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Alfred Nobels Allé 8, plan 8
141 52 Huddinge


 



 

Administrativ chef

Redovisningschef

Pille Ann HärmatPille Ann Härmat
Telefon: 08-524 87741
Mobil: 070-326 94 53
pilleann.harmat@ki.se

 
Camilla TörnrosCamilla Törnroos
Phone: +46 8 524 87705
camilla.tornroos@ki.se


 

Ekonomihandläggare

 
Ulrika Johansson
Ulrika Johansson
Telefon: 08-524 85292
ulrika.johansson.1@ki.se
Annsofie Sätnan
Annsofie Sätnan
Telefon 08-524 87763
annsofie.satnan@ki.se

Personalansvarig

Arkivarie

Maria Edwardsson
Maria Edwardsson
Telefon: 08-524 83798
maria.edwardsson@ki.se
Per Eneroth
Per Eneroth
Telefon: 08-524 85293
per.eneroth@ki.se

Institutionsadm.

KIMKAT/IDAC

Åsa Catapano
Åsa Catapano
Telefon: 08-524 83811
asa.catapano@ki.se
Ann-Charlott Nordström
Ann-Charlott Nordström
Telefon: 08-585 82102
ann‑charlott.nordstrom
@ki.se

Webbansvarig/LADOK-adm.

 

Agneta Wittlock
Agneta Wittlock
Telefon: 08-585 87353
agneta.wittlock@ki.se
 

 

Institution