Skip to main content

Om oss - audiologi

Enheten bedriver utbildning inom hörselområdet på olika nivåer.

Audionomprogrammet är en 3-årig utbildning som dels leder till yrkesexamen för arbete som audionom och dels till kandidatexamen i audiologi. Utbildningen innefattar klinisk utbildning och närheten till hörselkliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge möjliggör ett nära samarbete kring den kliniska utbildningen.

Inom CLINTEC finns även logopedprogrammet som möjliggör ett närmare samarbete i undervisning och forskning s

Organisation

 

Åsa Skjönsberg

Lektor/klinisk anställning

Ann-Christin Johnson

Annan grund

Per Muhr

Anknuten till Forskning

Adress

Karolinska Institutet

Inst. för klinisk vetenskap, intervention och teknik

Enheten för audiologi

Alfred Nobels Allé, 10, 5 tr

141 83 Huddinge