Om enheten för audiologi

This page in English

Enheten bedriver utbildning inom hörselområdet på olika nivåer.

Audionomprogrammet är en 3-årig utbildning som dels leder till yrkesexamen för arbete som audionom och dels till kandidatexamen i audiologi. Utbildningen innefattar klinisk utbildning och närheten till hörselkliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge möjliggör ett nära samarbete kring den kliniska utbildningen.

Inom CLINTEC finns även logopedprogrammet som möjliggör ett närmare samarbete i undervisning och forskning som rör tal och språk.

Enheten har nära kontakt med en rad institutioner som bedriver forskning inom hörselområdet, exempelvis Kungliga Tekniska Högskolan och Arbetslivsinstitutet.

Organisation

Åsa SkjönsbergEnhetschef, lektor
Åsa Skjönsberg
Telefon 08-524 889 60
asa.skjonsberg@ki.se
Ann-Christin JohnsonDocent, lektor
Ann-Christin Johnson
Telefon 08-524 88957
ann‑christin.johnson@ki.se
Monica Beckius HellgrenAdministratör
Monica Beckius Hellgren
Telefon 08-524 88956
monica.beckius‑hellgren@ki.se
Anna MagnussonDocent, lektor
Anna Magnusson
Telefon: 08-524 88905
anna.magnusson@ki.se
Helene WallstenStudierektor för VFU / Adjunkt
Helene Bergström
Telefon 08-524 88958
helene.bergstrom@ki.se
Annica Hagerman SiiralaStudierektor,, adjunkt
Annica Hagerman Sirelius
Telefon 08-524 889 52
annica.hagerman-sirelius@ki.se
Jeannette HägerströmAdjunkt
Jeannette Hägerström
Telefon 08-524 88959
jeannette.hagerstrom@ki.se
Katrin VonderchenAdjunkt
Katrin Vonderschen
Telefon: 08-517 79344
katrin.vonderschen@ki.se
Pernilla Videhult PierreForskarassistent
Pernilla Videhult Pierre
Telefon: 076-841 4346
pernilla.videhult-pierre@ki.se
Marcelo Gomez AlvarezPostdoktor
Marcelo Gomez Alvarez
Telefon: 08-524 88955
marcelo.gomez.alvarez@ki.se
Per MuhrPostdoktor
Per Muhr
Telefon: 0431-162 06, 070-324 2133
per.muhr@ki.se

Adress

Karolinska Institutet
Inst. för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Enheten för audiologi
Alfred Nobels Allé, 10, 5 tr
141 83 Huddinge