Skip to main content

Olav Rooijackers får 4,8 miljoner från Vetenskapsrådet

Vi gratulerar professor Olav Rooijackers på enheten för anestesi och intensivvård som har tilldelats ett anslag från Vetenskapsrådet på 4,8 miljoner kronor under perioden 2020-2023 för sitt projekt ”Autofagi vid organsvikt i samband med kritisksjukdom”.