Nyhetsarkiv institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik

This page in English
Datum Nyheter Taggar
18 jun 2018 Vägen till logopedin Logopedi

Vägen till logopedin

18 jun 2018

Vägen till logopedin - den 4 maj invigdes enheten för logopedis nya lokaler och genomfördes boksläpp av Vägen till logopedin - skapandet av en ny profession av Britta Hammarberg professor em vid Enheten för logopedi och Daniel Normark, teknik- och vetenskapssociolog vid Enheten för medicinens...
Logopedi