Mer och Mindre studien (MoM)

Mer eller Mindre

Välkommen till Mer och Mindre-studien

Förälder och barn vid havet

Syftet med Mer och Mindre-studien (MoM) är att erbjuda föräldrar stöd och verktyg för att de lättare ska kunna hjälpa sina barn till en bra vikt.

Många föräldrar har tankar och funderingar kring vad som är bra vanor när det gäller mat och rörelse. De vill ge sina barn de absolut bästa förutsättningarna men det är inte alltid så lätt. Ibland behövs råd och inspiration och det är just det som vi vill erbjuda genom Mer och Mindre-studien!

På den här hemsidan hittar du information om Mer och Mindre-studien: vad studien handlar om och hur studien går till.

Projektansvarig: Paulina Nowicka, professor, paulina.nowicka@ikv.uu.se 

Aktuellt

"Det är definitivt en livsinvestering" (MoM förälder).

Denna information uppdateras var sjätte månad.
Uppdaterad: September 2018

Nu börjar vi utbilda personal inom barnhälsovården inom Stockholms län i Mer och Mindre Metoden i samarbete med Akademiskt Primärvårdcentrum (APC). Höstens utbildningstillfälle är fulltecknat, men är du som BVC personal intresserad av att gå den 5 dagars långa utbildningen kontakta Anna Ek: anna.ek@ki.se

Med start 1 juni deltar forskargruppen bakom Mer och Mindre studien i projektet Science and Technology in childhood Obesity Policy (STOP) som finansieras av EU:s Horisont 2020-program för hållbar livsmedelssäkerhet (grant nr. 774548). Inom projektet ska MoM testas på yngre barn (2-6 år) med övervikt och fetma i Sverige, Spanien och Rumänien. Vidare ska vi testa om digital teknik (MINISTOP appen) kan hjälpa mycket unga barn med fetma och deras familjer, särskilt från resurssvaga områden, att uppnå hållbara förbättringar i kroppsvikt. Mer om STOP studien kan du läsa här!

Vi fortsätter att informera om barnfetma och om Mer och Mindres föräldraprogram till barnhälso- och sjukvårdspersonal i olika sammanhang. Vi har i mötet med vårdgivare fått önskemål om vi kunde dela med oss av vårt informationsmaterial så att andra kan använda det i sina verksamheter. Här hittar ni ett första exempel ett intyg om behandling till förskola/skola/fritids. Vi kommer att jobba vidare med hemsidan för att den ska kunna användas som en verktygslåda till er som jobbar med barn med övervikt och fetma.

Nu har Gotland implementerat Mer och Mindre programmet. Den första gruppen hölls under hösten vid Visby lasarett och en ny grupp planeras till hösten 2018. Läs om vad föräldrar och gruppledare tar med sig från grupperna. Även Sörmland och Östergötland står i startgroparna för att hålla grupper.

Metodartikel om Mer och Mindre publicerad i BMC Public Health 2015 hittar du här.

Anna EkAnna Ek försvarade sin avhandling ”Early obesity: family-based risk factors and treatment interventions” som baseras på Mer och Mindre-studien i september 2016. Avhandling finns att ladda ner via denna länk.

Varför vill vi göra Mer och Mindre-studien?

Pratbubblor

Vi har träffat många föräldrar och detta är några av de frågor som vi brukar få:

 • När min son äter har han svårt att sluta - hur ska jag göra?
 • Är det bättre att barnet får äta lite godis flera dagar i veckan eller ska vi spara allt till en dag?
 • Mina föräldrar älskar att bjuda vår dotter på glass - vad ska jag säga till dem?
 • Mitt barn blir så arg när jag säger nej - hur ska jag göra?
 • Ska jag prata med mitt barn om övervikten?

Det kan vara svårt att veta vad som är "lagom" och hur svarar man ett barn som ständigt säger att det är hungrigt. Många föräldrar har flera barn och ibland kan det också vara svårt att förena många olika viljor och behov.

Tanken med Mer och Mindre-studien är att föräldrar ska få möjlighet att hitta lösningar på vardagsproblem och få stöd i arbetet mot en hälsosammare livsstil.

Här kan du läsa mer om hälsoeffekter av fetma hos barn:
Vilken roll spelar barnets vikt? (Pdf-fil, 105 Kb)

Vi vänder oss till familjer med barn i 4-6 års ålder där barnet väger för mycket. Studier har visat att det är bra att uppmärksamma barnets övervikt i tidig ålder och att små förändringar då kan ge stor effekt på sikt.

Hur går studien till?

För att vara med i Mer och Mindre-studien (MoM) ska familjen:

 • Bo i Stockholmsområdet
 • Barnet ska vara 4, 5 eller 6 år (familjen kan delta i studien under det år som barnet fyller 7 år så länge barnet inte har fyllt år).
 • Barnet ska ha ett BMI på 19,2 eller högre

Så här räknas BMI ut för barn

Med hjälp av måttet BMI, som står för Body Mass Index, kan du få reda på om barnet har övervikt eller fetma. BMI beräknas barn på samma sätt som hos vuxna. Du tar vikten i kilo och delar det med längden i meter. Talet du får delar du ännu en gång med längden i meter:

Exempel: Kalle är 1,02 m lång och väger 23 kg

Kalle's BMI är då: 23 / (1,02 x 1,02) = 22,1

Till skillnad från vuxna varierar BMI-talet hos barn med ålder och kön och därför finns det särskilda BMI-tabeller för barn. Hos vuxna är gränsen för övervikt BMI 25 och gränsen för fetma BMI 30. För barn är dessa gränser omräknade i förhållande till de vuxnas och kallas därför iso- BMI 25 och iso-BMI 30.

För att det ska vara enkelt för familjer att se om de kan delta i studien har vi satt en övergripande BMI-gräns vid 19,2, det vill säga att oavsett barnets ålder och kön kan familjen delta i studien om barnets BMI är 19,2 eller högre.

I Mer och Mindre-studien vill vi jämföra två olika typer av behandlingar:

 • Föräldragruppsbehandling
 • Behandling vid en barn- och ungdomsmedicinsk mottagning (BUMM)

Om en familj bestämmer sig för att delta i studien blir de slumpvis lottade till antingen föräldragrupp eller behandling vid BUMM. Vi som arbetar med studien kan inte påverka vilken grupp familjen hamnar i utan det sker helt slumpmässigt.

Vad händer sedan?

 • Barnet mäts och vägs vid start, efter 3 och 6 månader samt efter ett år.
 • Föräldrarna får svara på frågor om bland annat om familjebakgrund, barnets välbefinnande, beteende och livsstilsvanor.
 • Blodprov lämnas vid start samt vid studiens slut (ej krav för att delta i studien).
 • Studien pågår under ett års tid.
 • Efter studien erbjuds alla familjer fortsatt kontakt på en barn- och ungdomsmedicinsk mottagning.

Studien är helt frivillig och familjen har rätt att när som helst avbryta sitt deltagande.

Studien är granskad och godkänd av Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm (dnr: 2011/1329-31/4, 2012/1104-32, 2012/2005-32, 2013/486-32)

Föräldragrupp

Pappa leker med barn

I Mer och Mindres (MoM) föräldragrupper träffas vi 10 gånger, en gång i veckan under ca 90 minuter. Plats och tid för träffarna anpassas utifrån att så många som möjligt ska kunna delta.

Träffarna leds av två utbildade gruppledare och varje vecka presenteras olika teman och övningar och föräldrarna får uppdrag att arbeta med hemma, ett exempel på ett sådant uppdrag kan du se här . Vi pratar bland mycket annat om hur föräldrar på bästa sätt kan uppmuntra barn till att lära sig nya saker, hur föräldrar kan hantera tjat, varför det är viktigt att kunna säga nej och mycket annat som är betydelsefullt i föräldrarollen samt ger konkreta tips kring till exempel hur mycket mat som är lagom, hur man kan begränsa barnets skärmtid. Ett uppskattat inslag är ”Veckans hälsotips”, som du kan se ett exempel på här.

Vi följer en manual men utgår ifrån de utmaningar kring barnets mat och rörelse som föräldrarna stöter på. Vi tar hjälp av varandras erfarenheter och kunskaper. Det finns inget som är rätt eller fel utan det handlar om att hitta lösningar som passar familjen i fråga. Vår förhoppning är att föräldrarna ska få nya verktyg att använda i sitt föräldraskap och att de ska känna sig tryggare i frågor som rör barnets mat och rörelse.

Mer och Mindres föräldragrupper baseras på ett föräldrastödsprogram som kallas för KEEP och som har utvecklats vid Oregon Social Learning Center i USA. I den här studien har vi utgått ifrån KEEP och skapat ett program som kan ge stöd till familjer där barnet väger för mycket i tidig ålder. Utvecklingen av programmet för Mer och Mindres föräldragrupper har skett i ett nära samarbete mellan programmets skapare i USA och kliniska barnfetmaforskare vid Karolinska Institutet. Fokus ligger på livsstilsförändringar och innehållet har skräddarsytts för att passa familjer i Sverige.

Så här säger några föräldrar om att vara med i gruppen:

"Jag har fått en bättre insikt om hur det är att vara förälder och verktyg att behålla de bra matvanor som nu vi har skaffat oss."

"Allt var bra, men det som var det mest användbara var att använda mat som har den kvalitet som barnen behöver, som kroppen behöver utan att ge mer vikt."

"Min son är gladare, lite lättare, han sover bättre och längre."

"Jag har blivit mycket mera konsekvent, jag hade inte lagt märke till att man måste vara konsekvent med alla saker i vardagen, inte bara med det hur man äter och rör sig. Jag tänkte inte på det att det är så viktigt att vara konsekvent och sätta gränser på allt. Man är som förälder väldigt viktig själv för att skapa bra vanor."

"Jättebra med hur man kunde hantera sina känslor när barnen tjatade om att de ska få någonting äta, hur man ska sätta gränser."

"Jag lärde mig nya saker som jag innan dess hade ingen aning om"

"Att vi kunde prata med andra som har samma problem, som förstår hur vi menar."

"De verktyg vi har fått var jättebra, att kunna presentera grönsaker på ett roligare så att barnet känner att jag har ett val, jag behöver inte bara äta den här grönsaken utan det finns många andra jag kan pröva. Nu äter han majs och gurka och lite morötter. Så såg det inte ut för ett halvår sen, då åt han ingenting. Det är ett väldigt stort steg."

"Man lever inte efter det man vet. Man går i en ond cirkel och det är bra att någon säger att man kan göra så här också. Och så prövar man det, och så funkar det."

"Att man fick råd och fakta hur ska det gå till och hur ska man göra för att bli bättre på mat till barn och bättre relation samtidigt, utan att det ska bli några konflikter eller så."

"Nästan allt som stod i materialet var nytt för oss. Det var jättebra. Vi har massor med lappar på kylskåpet, vi tittar på dem varje dag."

"Jag tycker att vi har blivit mer konsekventa på att sätta gränser. Vi fokuserar på rätt tillfällen. Och lättar på de gånger det kanske inte riktigt behövs. Men jag tycker att vi har blivit mycket mer konsekventa att sätta gränser och det har vi lärt oss av kursen. Att nej är ett nej när jag säger nej och när jag inte säger nej så kan du göra som du vill göra."

"Jag känner mig mer kompetent som förälder, att man fick lite uppbackning att man är på rätt spår."

Behandling vid barn- och ungdomsmedicinsk mottagning (BUMM)

För vårdpersonal

Deltagande BVC:er

De barnavårdscentraler som har rekryterat till Mer och Mindre-studien:

Akka BVC Jordbro BVC Liseberg BVC Traneberg BVC
Axelsbergs BVC Handen BVC Legevisitten BVC, Nynäshamn Trångsund BVC
Bagarmossen BVC Hallunda BVC RinkebyBVC Tullinge BVC
Blackeberg/Ängsby BVC Huddinge BVC Rotebro BVC Tumba BVC
Bredängs BVC Husby BVC Råcksta BVC Tyresö BVC
Hammarbyhöjden BVC Jollen BVC Skogås BVC Vantör BVC
Farsta BVC Kalhäll BVC Skärholmen BVC Vendelsö BVC
Fisksätra BVC Kista BVC Sollentuna BVC Vällingby BVC
Fittja BVC Kvarnen BVC, Jakobsberg Solna BVC Värby BVC
Fruängen BVC Kungsängens BVC Spånga BVC Vårby BVC
Gröndal BVC Liljeholmens BVC Tensta BVC Älvsjö BVC

Om din arbetsplats har rekryterat till Mer och Mindre och vi har missat att nämna er ovan, kontakta oss så rättar vi till det.

Information in English

Kontakta oss

Paulina Nowicka Professor
Paulina Nowicka (för mer information)
Arbetar som professor i kostvetenskap, särskilt dietetikens kommunikation vid Institutionen för kostvetenskap, Uppsala universitet.
paulina.nowicka@ikv.uu.se 
Karin Nordin Leg. barnsjuksköterska, projektkoordinator
Karin Nordin (för mer information)
Medverkar även i den preventiva studien ”Early STOPP”
karin.nordin@sll.se
Claude Marcus MD, PhD, barnläkare och professor i pediatrik
Claude Marcus
Grundare av Rikscentrum Barnobesitas
claude.marcus@ki.se
Anna Ek Med.Dr., postdoktoral forskare
Anna Ek (för mer information)
Har tidigare arbetat vid Barnöverviktsenheten Region Skåne. Ingår även i Marie Löfs forskargrupp och är involverad i forskning som syftar till att förebygga övervikt och fetma.
anna.ek@ki.se
Maria Somaraki M.Sc. medicinsk vetenskap, doktorand
Maria Somaraki (för mer information)
Anställd på Institutionen för kostvetenskap, Uppsala universitet. Avhandlingen med den preliminära titeln ”Early childhood obesity-parental feeding, child eating behaviours and effects of interventions” kommer att baseras på data från Mer och Mindre-studien. Huvudhandledare Paulina Nowicka, bihandledare Christine Persson Osowski och Anna Ek.
maria.somaraki@ikv.uu.se
Pernilla Sandvik Filosofie doktor, Kostvetenskap, Postdoktoral forskare
Pernilla Sandvik (för mer information)
Anställd på Institutionen för kostvetenskap, Uppsala universitet. Forskar kring hur valet av hälsosamma livsmedel kan underlättas. Disputerade våren 2017 på en avhandling vid namn: Rye bread in Sweden: Health-related and sensory qualities, consumer perceptions and consumption patterns. Hon har även tidigare arbetat på Livsmedelsverket.  
pernilla.sandvik@ikv.uu.se
Christine Delisle Nyström Nutritionist, PhD, postdoktor
Christine Delisle  Nyström (för mer information)
Ingår även i Marie Löfs forskargrupp och är involverad i forskning som syftar till att förebygga övervikt och fetma. Är även involverad som lärare i KI:s nutritionsprogram, ffa magisteråret.
christine.delisle.nystrom@ki.se
Emmie Söderström M.Sc. nutritionist
Emmie Söderström (för mer information)
emmie.soderström@ki.se

Finansiärer

Mer och Mindre-studien har erhållit ekonomiska medel från:

 • Jerringfonden
 • Karolinska Institutet (Karolinska Institutets Doktorandmedel, KID)
 • Vetenskapsrådet
 • Sverige-Amerika Stiftelse
 • Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning
 • Magnus Bergvall Stiftelse
 • Stiftelse Samariten
 • Vinnova VINNMER
 • Martin Rinds Stiftelse
 • Fredrik och Ingrid Thurings Stiftelse
 • Svenska Läkaresällskapet
 • Helge Ax:son Johnsson Stiftelse
 • ìShizu Matsumuraîs donation
 • Stiftelse Frimurare Barnhuset i Stockholm
 • Sällskapet Barnavård
 • HKH Kronprinsessans Lovisas förening för barnasjukvård
 • Åke Wibergs Stiftelse
 • Stiftelsen Sigurd och Elsa Goljes Minne
 • Jane och Dan Olssons Stiftelse
 • EU Horizon 2020 programmet, grant nr 774548 — STOP — H2020-SFS-2016-2017/H2020-SFS-2017-2

Länkar och litteratur

Länktips

Tips på läsning

Om föräldraskap:

 • Foster, Martin. Fem gånger mer kärlek. Natur & Kultur, 2009.
 • Grandelius, Bengt: Att sätta gränser Ett villkor för växande. Natur & Kultur, 2006.
 • Nowicka P. Föräldratekniker mot fetma hos förskolebarn. Nordisk Nutrition.  2014 Nov (4), sid. 11-13

Om fysisk aktivitet/träning:

 • Terese Alvén. Träna tillsammans med familjen. HOI Förlag, 2014.

Om övervikt och fetma hos barn:

 • Nowicka, Paulina och Flodmark, Carl-Erik. Barnövervikt i praktiken. Studentlitteratur, 2006.
 • Jansson, Annika och Danielsson, Pernilla. Överviktiga barn: en handbok för föräldrar och proffs. Stockholm: Forum, 2003.
 • Lindeberg, Gunilla. Runda barn: en föräldrahandbok om mat, goda vanor, läsk och godis, smart snabbmat och nyttig rörelse. Stockholm: Bonnier, 2006.
 • Magnusson, Maria. Förebygga barnfetma och främja jämlik hälsa. Lund: Studentlitteratur, 2013.
 • Nowicka, Paulina och Marcus, Claude. Beteendemodifikation enda rimliga terapin vid fetma hos barn och vuxna. Läkartidningen. 2011; volym 106 (nr 49): s. 2581-2585.

"Beteendemodifkation- enda rimliga terapin för fetma" (Pdf-fil, 347 Kb)

Kokböcker:

 • Bonniers kokbok. Redaktörer: Hemberg, Birgit och Eriksson, Fredrik. Bonnier Fakta, 2010.
 • Kristina, Eriksson. Familjens stora sunda kokbok. Semic, 2011.
 • Adamsson, Viola. Nordens bästa mat det nyttiga nordiska köket. Ica Bokförlag, 2012.
 • Davidsson, Ulrika. Hälsokokboken. Ica Bokförlag, 2009.
 • Sara Ask och Lisa Bjärbo. Mera vego – Mat för hela familjen. Ordfront Förlag, 2014.

Media

OBS: För tillgång till artiklar krävs i vissa fall att du måste vara prenumerant för respektive tidning.

 

Har ni tips på bra länkar eller böcker?

Maila gärna Paulina Nowicka, paulina.nowicka@ki.se

Pediatrik