Skip to main content

Kontakta oss!

Paulina Nowicka

Arbetar som professor i kostvetenskap, särskilt dietetikens kommunikation vid Institutionen för kostvetenskap, Uppsala universitet.

Karin Nordin

Leg. barnsjuksköterska, projektkoordinator. Arbetar även på BUMM i Huddinge Centrum och har lång erfarenhet av arbete inom barnsjukvården

Claude Marcus

MD, PhD, barnläkare och professor i pediatrik. Grundare av Rikscentrum Barnobesitas

Anna Ek

Med. Dr, postdoktor,projektkoordinator Mer och Mindre Europa. Har tidigare arbetat vid Barnöverviktsenheten Region Skåne. Ingår även i Marie Löfs forskargrupp och är involverad i forskning som syftar till att förebygga övervikt och fetma.

Maria Somaraki

M.Sc. medicinsk vetenskap, doktorand.

(för mer information)

Anställd på Institutionen för kostvetenskap, Uppsala universitet. Avhandlingen med den preliminära titeln ”Early childhood obesity-parental feeding, child eating behaviours and effects of interventions” kommer att baseras på data från Mer och Mindre-studien. Huvudhandledare Paulina Nowicka, bihandledare Pernilla Sandvik och Anna Ek.  

My Sjunnestrand

M.Sc. Nutritionist, projektassistent i Mer och Mindre Europa. Har tidigare arbetat i projektet ”En frisk skolstart plus”.